Reparació

Conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, educatives i similars, preses pels organismes i agents responsables de la intervenció en l’àmbit de la violència masclista. Les actuacions han de contribuir al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda

Com a element cabdal del Protocol, Lafede.cat exposa fermament la seva decisió de no tolerar cap mena de manifestació de sexisme, discriminacioó, violència masclista, violències sexuals i/o LGTBIfòbia. I alhora, l’adopció de mesures disciplinàries en el cas que alguna d’aquestes situacions succeeixi. Aquesta declaració, a més d’arribar a totes les organitzacions i persones implicades a Lafede.cat, es pot fer pública a través dels mitjans que s’estimin oportuns i pot ser accessible des del web de Lafede.cat

Totes les mesures han d’estar vinculades a les necessitats de la persona assetjada o agredida i als recursos de Lafede.cat (per exemple, flexibilitat laboral d’acord amb la durada del procés de reparació: permisos, horari flexible, teletreball…; derivació a entitats o agents externes especialitzades en processos de reparació i justícia restaurativa -que no sigui en clau de mediació-; etc.).

Qui:
Comissió d’Actuació

Quan:
A partir del moment que finalitza la investigació

Seguiment:
Nombre de mesures restauratives aplicades i valoració de les mateixes

Els equips que han viscut una situació propera de discriminació, assetjament o agressió també han de ser destinataris d’accions de cura i reparació, per exemple, mitjançant alguna sessió reparativa desenvolupada per professionals externes.

Qui:
Equip directiu de Lafede.cat

Quan:
A partir del moment que finalitza la investigació

Seguiment:
Nombre de mesures restauratives aplicades i valoració de les mateixes

A través de les eines i els mitjans que s’estimin adients, es poden publicar comunicats en els seus webs i xarxes socials, fer declaracions públiques dels i les representants, etc. A més, compareixeran en el procés de denúncia en processos penals, amb lògica restaurativa.

Qui:
Junta directiva de Lafede.cat

Quan:
Cada cop que succeeix una situació al voltant de Lafede.cat

Seguiment:
Nombre de comunicacions de condemna i compareixences de Lafede.cat en processos de denúncia penal

Cal recollir el nombre de vegades que s’ha activat el Protocol per visibilitzar i reconèixer aquestes situacions com un element important dins dels processos de reparació. A més de la incorporació a les memòries d’activitat de Lafede.cat i de les entitats membres, es recomana promoure la difusió de l’aplicació del Protocol, respectant la confidencialitat de les persones i els processos.

Qui:
Junta directiva i Equip directiu

Quan:
Un cop a l’any

Seguiment:
Aprovació de la memòria anual d’activitats per l’Assemblea de Lafede.