PRESENTACIÓ

El 2014, Lafede.cat -integrada per 120 organitzacions- vam prendre el compromís de desenvolupar, com a part de la nostra visió, l’ètica de la cura i els feminismes. Aquest posicionament és sens dubte reflex de la societat i el moment actual del moviment feminista. Es comencen a recollir els fruits de la lluita feminista i la reivindicació de canvi d’una societat patriarcal profundament injusta, que implica cada cop més persones.

El sacseig dels reclams feministes ens interpel·la per fer autocrítica i qüestionar-nos per tal de veure que el nostre sector és part d’aquesta terrible realitat de violències sexuals, agressions, discriminacions i abús de poder que ens travessen. Per això, des d’un profund compromís ètic i també polític, el 2016 vam iniciar el procés “Sembrant cures per cultivar canvis”, per revisar i millorar les nostres pràctiques quant a l’ètica de la cura a les nostres entitats, que ens ha dut a elaborar la Guia d’Autodiagnosi per a organitzacions socials.

El procés ha engegat una revolució silenciosa en el si de les entitats, també en la mateixa federació, on s’ha començat a dibuixar una estructura i cultura organitzativa que vol ser més horitzontal, fugir de l’herència de models jeràrquics i explorar altres formes de construir-nos col·lectivament, capaces d’acollir la diversitat present a la federació així com a la societat.
El compromís no és només ètic, sinó també polític. Assumim la federació com un agent de canvi i transformació en l’àmbit intern, cap a les entitats sòcies, però també amb responsabilitat d’incidència cap a les institucions i d’altres actors que formem la nostra societat.

En aquest context, el 2018 vam decidir dotar-nos d’un protocol per tal d’abordar les violències sexuals a la federació i a les seves federades. De nou, vam tenir molt clar que per ser transformador i empoderador, calia fer un procés participat entre les entitats membres, que anés més enllà de l’elaboració d’un document: que ens ajudés a qüestionar-nos i sobretot que fos pedagògic per tal que poguéssim prendre consciència. És per això que l’acompanyament de Creación Positiva ha sigut un element imprescindible per aconseguir arribar a un lloc que ni tan sols sabíem que existia.

El resultat ha estat l’inici del que estem segures serà un canvi profund a les nostres entitats. Hem tornat a confirmar que tant (o més) important és el procés que ens ha dut fins on som avui, com el resultat final.

El Protocol amb què ens dotem és una aposta feminista i interseccional, que va més enllà dels protocols «clàssics» i de mínims. No només dona importància a respondre a les violències, les agressions, els abusos i assetjaments sexuals, sinó que també inclou les discriminacions sexuals i per raó de gènere i les equipara en drets a les altres. Defuig de victimitzacions i paternalismes, posa l’accent en la víctima i en la seva recuperació, i la reconeix per damunt de tot com a subjecte de drets, no només com a objecte d’agressió. També prioritza la formació i la presa de consciència per sobre de la simple signatura d’un document com un check a la llista de les «obligacions de les entitats». El protocol és, en definitiva, una declaració de tolerància zero per part de Lafede.cat davant les violències sexuals i els assetjaments discriminatoris al seu intern, al sector i a la societat en general, i una aposta sense fissures per la defensa dels drets humans i els feminismes.

I això és només el principi. La seva implementació, al llarg dels anys vinents, ens remourà profundament. Només així serem capaces de transformar-nos com a entitats i de transformar el sector i el món on vivim. Ho farem amb cura, acompanyant les entitats amb formacions, materials i escolta.

Per últim, dos desitjos: que els temors i la repugnància que ens produeixen aquests temes no ens paralitzin per a la posada en marxa del Protocol, i que d’aquí a tres anys, comptem amb una federació i unes entitats conscients, amb espais segurs i de cura, així com mecanismes per donar resposta amb la major contundència.

El Protocol va ser aprovat a l’Assemblea de Lafede.cat el 15 de juny de 2019. Les entitats poden accedir a la carta de compromís aquí.