Què volem aconseguir

Amb l’horitzó d’arribar a un canvi profund dins la federació i les entitats, el Protocol pretén fer de la prevenció del sexisme, de les discriminacions per raó de sexe i gènere, de les violències masclistes i, en particular, de les violències sexuals un senyal identificador de Lafede.cat. Per aconseguir-ho, cal visibilitzar les diverses manifestacions de les violències masclistes que poden tenir lloc en l’àmbit de la federació, posant especial atenció en aquelles més difícilment identificables, així com recopilar dades i realitzar informes per conèixer la realitat. Tot, fent visible també les categories interseccionals, que, a més del gènere, poden influir en les discriminacions i les violències: classe, racisme, origen, opció sexual, identitat de gènere, capacitats diverses, etc.

L’objectiu és teixir i compartir una cultura política i organitzativa on es visualitzi que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre dues persones, sinó que impliquen el conjunt de Lafede.cat.

Per aconseguir-ho, és necessari sensibilitzar i implicar les i els membres de Lafede.cat i entitats federades, així com oferir uns espais i mecanismes de seguretat i de confiança on hi hagi gent que acompanyi les persones assetjades i agredides dins de l’àmbit professional i activista. És imprescindible que aquest acompanyament inclogui mecanismes i recursos adequats per poder generar processos de recuperació i reparació de les víctimes i els equips.