FAQS

Si soc víctima o si percebo una situació de violència en algun espai físic o virtual, de participació, formatiu o d’altres de Lafede.cat, a qui puc adreçar-me?

Pots posar-te en contacte amb les persones membre de la Comissió d’Actuació de Lafede.cat (posar enllaç) de forma presencial, per telèfon o mitjançant el correu confidencial: espaisegur@lafede.cat

 

En cas que la situació de violència que pateixo o percebo tingui lloc a la meva entitat, que és membre de Lafede.cat, a qui puc adreçar-me?

Has de contactar amb les persones responsables del protocol de la teva entitat, en cas que en tinguin, i si et sents segura acudint-hi. En cas contrari, pots fer una comunicació a la Comissió d’Actuació de Lafede.cat mitjançant el correu confidencial: espaisegur@lafede.cat

 

Les entitats de l’espai d’entitats Erasme de Janer, podem també adreçar-nos a la Comissió d’actuació de Lafede.cat?

Sí, si vius o perceps una situació de violència en el marc de les relacions entre les entitats allotjades a l’espai Erasme de Janer, pots adreçar-te també al correu confidencial: espaisegur@lafede.cat

 

És obligatori tenir Protocol d’abordatge de les violències sexuals?

Totes les entitats membre de Lafede.cat tenen l’obligació, segons Reglament de Règim Intern, de dotar-se de protocol. Cal fer-lo arribar a informacio@lafede.cat, actualitzat i amb l’enllaç al web on poder-lo consultar. Se’n fa un registre intern.

A nivell legal, totes les organitzacions amb persones treballadores han de tenir mesures preventives i canals de denúncia, que habitualment es tradueix en un protocol.

Les organitzacions de més de 50 persones treballadores, a més, tenen l’obligació legal de tenir protocol per abordar les violències lgtbifòbiques (Art. 15 Llei 4/2023)

 

És obligatori registrar el Protocol d’abordatge de les violències?

A nivell legal i amb caràcter general, els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe es poden registrar de manera voluntària al RegCon del Ministeri de treball i economia social, però no és obligatori.

En canvi, les entitats de més de 50 persones treballadores, han de tenir i registrar el seu Pla d’Igualtat (del qual el protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, en forma part). Per a les entitats de menys de 50 persones treballadores, el Pla d’Igualtat és recomanable però no obligatori.

 

És obligatori fer formació per a les persones treballadores?

Tot i que es parla en diverses normes que les empreses/organitzacions han de promoure formació en la matèria i que es tracta d’una eina imprescindible per a incrementar la capacitat d’identificació i prevenció de les violències, no s’especifica en cap norma el contingut de la formació, la durada, etc. (veieu l’Article 48 de la Llei 3/2007)

En canvi sí que hi ha obligatorietat legal vinculada al Pla d’Igualtat en el cas de les organitzacions de més de 50 persones treballadores.

 

És obligat que les persones treballadores signin el protocol de l’entitat?

La firma del protocol per part de les persones treballadores i d’altres membres de les organitzacions com les juntes directives o els patronats és una eina de prevenció recomanable però no és obligatori.