COM S’HA FET

Lafede.cat ha dut a terme un procés participatiu entre les entitats membres per aconseguir un protocol transformador i empoderador. El camí també ens ha ajudat a qüestionar-nos i a prendre consciència de la realitat on treballem i desenvolupem els projectes.

La primera fase es va realitzar entre 2018 i 2019, amb l’acompanyament de Creación Positiva. El procés complet d’elaboració del Protocol en clau feminista interseccional va consistir en les següents fases:

Fase prèvia (maig-juny 2018): Definició i presentació de la proposta
Des de l’Eix de feminismes i l’equip tècnic de Lafede.cat es defineix la necessitat d’un suport extern per elaborar un protocol propi. Així doncs, s’inicien reunions per definir l’encàrrec que es fa a l’associació Creación Positiva. A través de trobades amb l’associació, es concreta l’enfocament del protocol i la definició de les següents fases.

Juny-desembre 2018: Procés diagnòstic
A través d’un procés participatiu, s’aconsegueix una fotografia de la realitat que es viu i es percep tant a Lafede.cat com a les entitats membres, sobre l’estat de diverses qüestions al voltant de la perspectiva feminista, les violències masclistes i les violències sexuals. L’anàlisi d’aquesta fotografia serveix com a punt de partida per a la vinculació dels resultats obtinguts amb les actuacions dins dels diferents eixos d’intervenció (prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació i ètica).

Gener, febrer i abril 2019: Procés de capacitació
Amb la finalitat de capacitar les persones al voltant del Protocol i assolir els objectius assenyalats des de l’inici del procés, es planifica i es porta a terme un procés formatiu per als equips tècnics, presidències i direccions.

Gener-maig 2019: Elaboració col·laborativa del Protocol i dels documents de referència
El desenvolupament dels elements pràctics i operatius del Protocol es du a terme mitjançant un procés participatiu i compartit de reflexió conjunta i individual, de confecció d’idees, i de valoració i validació de continguts. Obert a les entitats federades, equip tècnic, equip directiu i junta directiva de Lafede.cat, durant una primera part del procés es treballa de forma presencial i en una segona part, online mitjançant diversos documents compartits amb personal de l’equip tècnic i també amb membres de la Junta directiva.

Maig-juny 2019: Validació, presentació i aprovació
Tot i haver desenvolupat un procés continu de seguiment i validació de les diverses fases del Protocol, abans de la presentació final i de l’aprovació per part de l’Assemblea general, es fan diverses trobades i reunions per avaluar i tancar aspectes concrets del document final. Així, en la darrera fase se celebren tres trobades amb part de l’equip motor, dues d’aquestes obertes a altres entitats que han participat de forma activa en tot el procés.

En finalitzar aquesta fase, s’inicia un nou període que arrenca amb la presentació del Protocol en diverses jornades obertes així com la seva publicació en aquest espai web.

La segona fase inicia un cop aprovat el protocol per l’Assemblea General de la federació al juny de 2019. En aquest moment es crea la Comissió de Protocol amb participació de membres de la Junta Directiva, d’entitats de l’Eix de Feminismes i de l’equip tècnic. També comença la formació cap a la pròpia comissió i cap a les entitats federades, comptant amb el suport tant d’entitats federades especialitzades en abordatge de violències, com d’expertes externes.

L’espai formatiu de «Cuina de protocols» inicia al 2021 i es reedita anualment fins al 2023, permetent un acompanyament a les entitats per part de Lafede.cat i l’aprenentatge entre iguals de les entitats que estan elaborant els seus protocols. L’Esberla ha acompanyat des del primer moment aquest espai.

El protocol continua generant interès i intercanvis entre organitzacions afins i és també un punt de confluència de la Xarxa Transicions Feministes nascuda al 2019. Al 2022 el protocol s’incorpora en diferents documents de referència de la federació, com per exemple el seu Acord Laboral; la Junta Directiva i les persones treballadores signen compromisos vers l’abordatge de violències i també s’edita un material per donar visibilitat a la política de tolerància zero en els espais físics amb el cartell d’Espai Segur.

Les entitats compten amb un termini de 3 anys per a escriure els seus protocols, però degut a la crisi de la COVID-19, el període es prorroga fins a l’assemblea de juny del 2023. Aquesta data marca l’inici de la tercera fase d’implementació del protocol d’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions que va iniciar 4 anys abans. Aquí es pot llegir la notícia publicada en aquell moment.