MARC LEGISLATIU

A continuació, s’exposen les normatives legals i documents reglamentaris que actuen com a marc legislatiu del Protocol de Lafede.cat o que hi tenen relació directa en els preceptes i les directrius que el conformen.

Es faciliten documents de consulta de temàtica relacionada amb les discriminacions, les violències masclistes i violències sexuals, els drets de les persones dels col·lectius LGTBI, els drets laborals, la protecció de dades, etc.

Amb especial atenció als següents articles:

1 En anglès Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.