RECURSOS PROPIS

Recursos per a l’elaboració del protocol

Cap a un protocol de quilòmetre zero. Guia pràctica per a l’elaboració d’un protocol (versions per pantalla, mòbil, impressió)

Hacia un protocolo de kilómetro cero. Guía práctica para la elaboración de un protocolo (versiones para pantalla, móvil, impresión)

Eina d’autoavaluació de continguts d’un protocol d’abordatge de violències sexuals transformador

Recursos per la gestió de casos

Fitxa model de denúncia interna

Fitxa de derivació a recursos externs

Fitxa d’informació de recursos externs

Documents de la federació on s’integra el protocol

Codi Ètic i de Conducta. Lafede.cat

Reglament de Règim Intern. Lafede.cat

Estatuts. Lafede.cat

Acord Laboral Lafede.cat