QUÈ FER EN CAS D’ASSETJAMENT

Si necessites suport escriu a espaisegur@lafede.cat o omple el formulari

La persona afectada o qui adverteix una conducta d’assetjament pot presentar una queixa de forma presencial, verbalment o a través del formulari de contacte amb la Comissió de seguiment  en absoluta confidencialitat.

L’afectada o qui adverteix
l’assetjament s’adreça a la
Comissió de seguiment

La persona afectada o qui adverteix una conducta d’assetjament pot presentar una queixa de forma presencial, verbalment o a través del formulari de contacte amb la Comissió de seguiment  en absoluta confidencialitat.

Acollida i assessorament

La Comissió de seguiment assignarà una persona de referència per la cura, que acompanya i dona suport a l’afectada.

Resolució

La Comissió de seguiment, després de recollir la informació, facilitada per la persona afectada o per qui ha advertit una conducta d’assetjament, decideix com procedir.

Tancament sense evidència

Tancament amb evidència

L’afectada no vol posar
denúncia interna

En aquest cas, la Comissió
pot decidir interposar la
denúncia interna

L’afectada
posa una denúncia
interna a la
Comissió d’actuació
L’afectada posa una
denúncia externa
(penal o a inspecció de treball)

La persona afectada pot presentar una denúncia per escrit amb el formulari oficial de Lafede.cat, mai de forma anònima, a la Comissió d’actuació. En qualsevol moment del procediment, l’afectada pot decidir interposar una denúncia penal o a inspecció de treball.

L’afectada s’adreça a la
Comissió d’actuació

La persona afectada pot presentar una denúncia per escrit amb el formulari oficial  de Lafede.cat, mai de forma anònima, a la Comissió d’actuació. En qualsevol moment del procediment, l’afectada pot decidir interposar una denúncia penal o a inspecció de treball.

Acollida i assessorament

La Comissió d’actuació estableix una persona de referència per la cura, que acompanya i dona suport a l’afectada.

Obertura d’un expedient

En el moment d’obertura de l’expedient, la Comissió d’actuació pot establir mesures cautelars. Alhora, s’inicia un procés d’investigació, duran el qual analitza la denúncia i la documentació, i s’entrevista amb la persona que denuncia, possibles testimonis i la persona denunciada. Si no correspon competència de Ladefe.cat, cal comunicar el cas a l’entitat, empresa, o institució pertinent.

Emetre informe

Els informes de la Comissió d’actuació seran vinculants per imposar sancions i es comunicaran tant a la persona denunciant com a la denunciada, que té dret a presentar al·legacions.

Tancament del cas amb evidència i mesures sancionadores

Des de recursos humans i l’equip directiu implementen mesures sancionadores i de reparació , i mesures internes dirigides a restituir la víctima i a reparar l’equip i les persones de l’organització

Arxivament o tancament del cas sense evidència

La persona afectada decideix no presentar denúncia externa i la persona de referència, a partir de la informació rebuda, considera que no hi ha evidències de l’existència d’una situació d’assetjament. En aquest supòsit, s’ha de tancar el cas i no s’ha de fer cap altra acció.